Kehittämisklusterin käynnistystilaisuudessa 9.12.2015 Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikössä ideoitiin eri toimijoiden ja hankkeiden välisen yhteistyön kehittämiseksi mm. seuraavaa:

hankkeiden yhteistyötä tulosten hyödyntämisessä, katvealueiden kartoitusta, yhteistä tutkimusta, tietokantaa ja viestintää, maahanmuuttajien huomioimista, yrittäjyysasennekasvatusta sekä myönteistä tunnistamista, arvostusta ja merkityksellisyyttä.

Antoisa tilaisuus - Kiitos kaikille mukana olleille!

 

LUT Kehittämisklusterin käynnistämistilaisuus 9.12.2015

 

Ammattilaisten polku

Ammattilaisten polku rannetaan hankkeessa osaamista kasaten ja verkostoja kooten, luovasti edeten.

Luovuus ammattilaisten polulla on:

  • yhteistyöverkoston rakentamista,
  • käyttäjälähtöisyyttä,
  • osallistavuutta,
  • innovatiivisuutta,
  • fasilitointia ammattilaisten yhteistyössä
  • elinikäisen ohjauksen ajattelua nuorten parissa toimivien ammattilaisten kanssa,
  • ohjausosaamista kehittävää koulutusta,
  • työpaikkavarjostusta, 
  • benchmarkkausta

Kehittämistyömme hedelmäsatoa kannetaan tarjolle verkkosivuille hankkeen edetessä.

 

 

 

 


Johku | Store