Mun juttu - hankkeen osatoteuttajanakin tunnettu Outward Bound Finland tarjoaa elämyspedagogisia koulutuksia, joissa annetaan työkaluja, menetelmiä ja harjoitteita kasvatuksellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ymmärrys ryhmädynamiikasta, ryhmän kehittymisestä ja erilaisista rooleista ryhmässä, auttaa toteuttamaan ja soveltamaan tavoitteellisia harjoitteita niin, että ne maksimoivat nuoren oppimisen elämysten ja kokemusten kautta.

Lue lisää täältä

Ammattilaisten polku

Ammattilaisten polku rannetaan hankkeessa osaamista kasaten ja verkostoja kooten, luovasti edeten.

Luovuus ammattilaisten polulla on:

  • yhteistyöverkoston rakentamista,
  • käyttäjälähtöisyyttä,
  • osallistavuutta,
  • innovatiivisuutta,
  • fasilitointia ammattilaisten yhteistyössä
  • elinikäisen ohjauksen ajattelua nuorten parissa toimivien ammattilaisten kanssa,
  • ohjausosaamista kehittävää koulutusta,
  • työpaikkavarjostusta, 
  • benchmarkkausta

Kehittämistyömme hedelmäsatoa kannetaan tarjolle verkkosivuille hankkeen edetessä.

 

 

 

 


Johku | Store