Luontoliikunta kasvatuksen menetelmänä

Viime perjantaina kokoonnuimme parinkymmenen hengen porukalla pohtimaan, miten luontoliikuntaa voisi käyttää kasvatuksen välineenä. Arto Tiihonen johdatti meidät aiheeseen kertoen värikkäästi ja kiinnostavasti luontoliikuntakokemuksista jaotellen ne neljään pääryhmään. Miia Rautiainen toi omassa esityksessään ja hyvissä harjoitteissaan näkyväksi, mitä asioita monikulttuuristen ryhmien ohjaamisessa on hyvä huomioida.

Iltapäivä oli monipuolinen, keskusteleva ja toiminnallinen. Workshopista jäi hyvä ja innostunut olo. Päivän päätteeksi päättettiin rakentaa luontoliikunnan pariin ammattilaisten verkosto - samantyyppinen, mikä yrittäjyyskasvatuksen ympärille on kehkeytynyt. Lisää tällaista!

Anja

Ammattilaisten polku

Ammattilaisten polku rannetaan hankkeessa osaamista kasaten ja verkostoja kooten, luovasti edeten.

Luovuus ammattilaisten polulla on:

  • yhteistyöverkoston rakentamista,
  • käyttäjälähtöisyyttä,
  • osallistavuutta,
  • innovatiivisuutta,
  • fasilitointia ammattilaisten yhteistyössä
  • elinikäisen ohjauksen ajattelua nuorten parissa toimivien ammattilaisten kanssa,
  • ohjausosaamista kehittävää koulutusta,
  • työpaikkavarjostusta, 
  • benchmarkkausta

Kehittämistyömme hedelmäsatoa kannetaan tarjolle verkkosivuille hankkeen edetessä.

 

 

 

 


Johku | Store