Mun juttu -hankkeen  LUT Lahden osatoteuttaja organisoi Luonnosta hyvinvointia -työpajan. Tilaisuudessa kuultiin Jari Kujalan esitys Luonnon hyödyntäminen koulu-sote -yhteistyössä sekä Anja Yli-Viikarin alustus Green Care -toiminta ja nuorten luontolähtöisten palvelujen kehittäminen.

Keskustelu oli vilkasta ja ryhmätöiden tuloksena esitettiin muun muassa aihepiiriin liittyvän ohjausryhmän kokoamista, oman FB-ryhmän perustamista, työkalupakin tuottamista,  oppilaitosten välisen yhteistyön edistämistä. Sovittiin myös, että linkitytään LUMA-toimintaan ja tarjotaan opettajille koulutusta luonnossa opettamisesta. #munjuttuhanke

 

 

Ammattilaisten polku

Ammattilaisten polku rannetaan hankkeessa osaamista kasaten ja verkostoja kooten, luovasti edeten.

Luovuus ammattilaisten polulla on:

  • yhteistyöverkoston rakentamista,
  • käyttäjälähtöisyyttä,
  • osallistavuutta,
  • innovatiivisuutta,
  • fasilitointia ammattilaisten yhteistyössä
  • elinikäisen ohjauksen ajattelua nuorten parissa toimivien ammattilaisten kanssa,
  • ohjausosaamista kehittävää koulutusta,
  • työpaikkavarjostusta, 
  • benchmarkkausta

Kehittämistyömme hedelmäsatoa kannetaan tarjolle verkkosivuille hankkeen edetessä.

 

 

 

 


Johku | Store