Hankkeen ohjausryhmän kokouksessa vieraili joukko nuoria 3.12.2015 Lahden Aikuiskoulutuskeskuksella. Kokouksen avasi hyväntuulinen, viiden taitavan acabellalaulajan yhtye Femme, joka sai valitsemansa laulun sanojen mukaan kokousväen toteamaan "Tänään on hyvä päivä".

Myöhemmin ohjausryhmä sai vieraakseen vielä toisen nuorisoryhmän, joka toi Suomen urheiluopiston Anna Lappalaisen ja Outward Bound Finlandin Michelle Sunin kyydittäminä kuulumisia luonto- ja liikuntapajoista Vierumäeltä ja Repovedeltä. Kiitos vierailusta! Nuorten terveiset olivat arvokasta kokemustietoa hankkeen kentältä.

Nuorten polku

 

Nuorten polulla otetaan kiinni osaamisesta ja taidoista. Ne ovat voimavaroja, joiden kautta nuori voi vahvistaa itsetuntemustaan, itseilmaisuaan ja vuorovaikutustaitojaan. Nyt kannustetaan näkemään osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.


Nuorten itsetuntemusta vahvistetaan taide-, media- ja luontotyöpajojen avulla. Innostusta liikkumista kohtaan viritetään elämys- ja seikkailupedagogiikan keinoin ja kiinnostusta ympäristöasioihin herätetään ekososiaalisin menetelmin.

Kaikki tämä tapahtuu luovasti ja nuoria osallistaen. Luovuus on hankkeessamme mm.

  • mediapajoja, itseilmaisullisuutta, vuorovaikutteisuutta, audivisuaalisia kokeiluja, dokumentointia
  • taidepajoja, EKOThinkTank, ITE-taidetta, tuunausta, EKO-hyötypuutarhapilotointia
  • sävellystyöpajoja, osallistavaa musiikkiteatteria, omien biisien tekemistä, kierrätysmateriaalien käyttöä, trikkausta
  • luontoyhteyspajoja, luonnosta ammennettavaa hyvinvointia, luontoleiri, pelillisyyttä, selvitystä lähiluonnon merkityksistä nuorille
  • luontoliikuntapajoja, luontoa oppimisympäristönä, seikkailupedagogiikkaa,  audiovisuaalista elämyspedagogiikkaa, vihreää ja esteetöntä luontoympäristöä,  hyvinvointiportaalin rakentamista

Tuomme verkkoon tuliaisia pajoista!

 

 

 

 

 


Johku | Store