Kannaksen lukion kuvaamataidon ryhmän toteuttama ympäristötaidenäyttely  Lahden Teivaanmäellä kertoo lähiluonnosta, sen merkityksestä ja nuorten luontosuhteesta. Teivaanmäen polku on historiallinen luontopolku, jonka varrelta voi havaita erinomaisesti jääkauden jäljet, kuten supat ja Salpausselän harjumaastot.

Kurssin aikana nuoret tutkivat omaa paikkaansa ympäristössä ylevä maisema-harjoitteen avulla. Tarkoituksena oli maalata teos omakohtaisesta ja vaikuttavasta luontokokemuksesta, jossa on kokenut oman pienuutensa ja luonnon voiman. Ennen varsinaisten ympäristötaideteosten työstämistä teimme retken Lahden Teivaanmäelle, missä nuoret tutustuivat kohteeseen, sen historiaan, tunnelmaan ja ominaisuuksiin. Tavoitteena oli vahvistaa nuorten luontosuhdetta pienimuotoisen retken sekä oman luontosuhteen pohtimisen avulla. Nuoret pitivät päiväkirjaa, missä kuvasivat teoksen syntyprosessia sekä pohtivat omaa suhdettaan lähiluontoon ja luontoon ylipäätänsä.

” Työlläni haluan kertoa, kuinka erilainen maailma voisi olla, jos kaikki olisi vastakkain totuttuun verrattuna ja herättää niin katsojan huomion omaan työhöni ja sen erilaisuuteen. Lähiluontoani työ osaa kuvata hyvinkin vahvasti, sillä iltaisin koiraa lenkittäessäni näen katuvalojen antaman värityksen ympäristölleni, mutta kun katuvalon valo loppuu, näenkin vain pimeyttä, ja juuri tämän näkemyksen halusin kokeilla muuttaa vastakkaiseksi.”

”Ympäristö on meitä ympäröivä maailma. Metsä ihmisille on elintärkeä. Siinä olo vaikuttaa ihmisen psyykkiseen tilaan lukuisin eri tavoin. Metsä muun muassa rauhoittaa ihmistä ja sen on sanottu lieventävän stressiä. Itse havaitsen metsän rauhoittavan vaikutuksen aina kun käyn siellä. Luonto on siis hyvin tärkeä osa ihmisen ympäristöä. Tämän takia meidän täytyy varjella luontoa ympäristönämme. Kaupunkien läheistä ympäristöä voidaan piristää esimerkiksi puistoilla tai luonnonsuojelualueilla. Valitsin itselleni neljän hengen ryhmän, jossa päätimme tehdä teoksen ympäristöstä. Teoksemme kuvaa omasta mielestäni luonnon tuomaa vapauttavaa tunnetta ja sen monivärisyyttä.”

Ympäristötaidenäyttelyn teokset voi löytää seuraamalla Häränsilmälammilta johtavaa polkua kohti Teivaanmäen korkeinta kohtaa. Teokset ovat esillä vuoden loppuun saakka.

 

 

Nuorten polku

 

Nuorten polulla otetaan kiinni osaamisesta ja taidoista. Ne ovat voimavaroja, joiden kautta nuori voi vahvistaa itsetuntemustaan, itseilmaisuaan ja vuorovaikutustaitojaan. Nyt kannustetaan näkemään osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.


Nuorten itsetuntemusta vahvistetaan taide-, media- ja luontotyöpajojen avulla. Innostusta liikkumista kohtaan viritetään elämys- ja seikkailupedagogiikan keinoin ja kiinnostusta ympäristöasioihin herätetään ekososiaalisin menetelmin.

Kaikki tämä tapahtuu luovasti ja nuoria osallistaen. Luovuus on hankkeessamme mm.

  • mediapajoja, itseilmaisullisuutta, vuorovaikutteisuutta, audivisuaalisia kokeiluja, dokumentointia
  • taidepajoja, EKOThinkTank, ITE-taidetta, tuunausta, EKO-hyötypuutarhapilotointia
  • sävellystyöpajoja, osallistavaa musiikkiteatteria, omien biisien tekemistä, kierrätysmateriaalien käyttöä, trikkausta
  • luontoyhteyspajoja, luonnosta ammennettavaa hyvinvointia, luontoleiri, pelillisyyttä, selvitystä lähiluonnon merkityksistä nuorille
  • luontoliikuntapajoja, luontoa oppimisympäristönä, seikkailupedagogiikkaa,  audiovisuaalista elämyspedagogiikkaa, vihreää ja esteetöntä luontoympäristöä,  hyvinvointiportaalin rakentamista

Tuomme verkkoon tuliaisia pajoista!

 

 

 

 

 


Johku | Store