Nuorilta Nuorille Pilotti – Retkeilyn ABC

Toteutimme Suomen Urheiluopiston ja Outward Bound Finlandin yhteisen pilotin Nuorilta Nuorille – Retkeilyn ABC syksyn 2015 aikana. Pilotissa Vierumäen liikunta-alan opiskelijat toimivat suunnittelijoina ja ohjaajina Lahden nuorisopalveluiden starttivalmennuksen nuorisoryhmälle.

Pilottimme tarjosi opiskelijoille paikan harjoitella aitoja työelämän taitoja sekä pohtia omia vahvuuksia ohjaajana. Starttipajan nuoret taas pääsivät kartoittamaan retkeilytaitojaan sekä etsimään omaa ”mun juttuaan”.

Nuorilta Nuorille-pilotin aikana tapasimme nuoria yhteensä kolme kertaa. Kaksi ensimmäistä tapaamista harjoittelimme retkeilytaitoja ja maastopyöräilimme Vierumäellä opiskelijoiden johdolla. Kolmannella kerralla suuntasimme nuorten itse suunnittelemalle vaellusreissulle Repoveden kansallispuistoon. Käynnistimme suunnittelut ja valmistelut jo kuukautta aikaisemmin opiskelijoiden perehdyttämisellä.

Nuorilta Nuorille -pilotti onnistui joulukuisista räntäsateista huolimatta yli odotusten. Opiskelijoiden ja nuorten välille syntyi aitoja kohtaamisia: rauhalliset nuotiohetket, jännittävät kalliolaskeutumiset ja yhdessä tekeminen tarjosivat kasvun paikkoja jokaiselle osallistujalle.

Vauhti päällä maastopyörän selässä.

Kukkulan kuningas ja kaunis rinkka.

Jännittäviä tilanteita köysilaskeutumisen parissa.

Kasa tiukoista tilanteista selvinneitä, iloisia eräjormia.

 

Nuorten polku

 

Nuorten polulla otetaan kiinni osaamisesta ja taidoista. Ne ovat voimavaroja, joiden kautta nuori voi vahvistaa itsetuntemustaan, itseilmaisuaan ja vuorovaikutustaitojaan. Nyt kannustetaan näkemään osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.


Nuorten itsetuntemusta vahvistetaan taide-, media- ja luontotyöpajojen avulla. Innostusta liikkumista kohtaan viritetään elämys- ja seikkailupedagogiikan keinoin ja kiinnostusta ympäristöasioihin herätetään ekososiaalisin menetelmin.

Kaikki tämä tapahtuu luovasti ja nuoria osallistaen. Luovuus on hankkeessamme mm.

  • mediapajoja, itseilmaisullisuutta, vuorovaikutteisuutta, audivisuaalisia kokeiluja, dokumentointia
  • taidepajoja, EKOThinkTank, ITE-taidetta, tuunausta, EKO-hyötypuutarhapilotointia
  • sävellystyöpajoja, osallistavaa musiikkiteatteria, omien biisien tekemistä, kierrätysmateriaalien käyttöä, trikkausta
  • luontoyhteyspajoja, luonnosta ammennettavaa hyvinvointia, luontoleiri, pelillisyyttä, selvitystä lähiluonnon merkityksistä nuorille
  • luontoliikuntapajoja, luontoa oppimisympäristönä, seikkailupedagogiikkaa,  audiovisuaalista elämyspedagogiikkaa, vihreää ja esteetöntä luontoympäristöä,  hyvinvointiportaalin rakentamista

Tuomme verkkoon tuliaisia pajoista!

 

 

 

 

 


Johku | Store