Mun ääni

Kesän korvalla Mun juttu – meidän tulevaisuus -hankkeen tiimoilta kokoontui Lahdessa yhdeksän nuorta aikuista treenaamaan ääni-improvisaatiota. Paja oli nimeltään Mun ääni ja se piti sisällään erilaisia elementtejä äänestä, liikkeestä ja improvisaatiosta. Toteutuksesta vastasi Taideyliopiston kouluttaja, musiikkipedagogi Asta Levy.

Pajassa tutustuttiin vapaaseen ääni-improvisaatioon, tarinateatteriin ja fysiologisesti äänitekniikkaan, leikiteltiin liikkeellä ja äänellä sekä etsittiin jokaisen omaa ääntä. Toisaalta opeteltiin, miten kuunnella muita aktiivisesti. Aluksi lämmiteltiin sekä ääntä, kehoa että mieltä erilaisin jumppaliikkein, jotka osallistujat itse improvisoivat.

”Mä tykkään, Mä haluun, Mä osaan” -harjoituksessa etsittiin yhteenkuuluvuuden tunnetta etsimällä yhteisiä asioita kertomalla itsestään jotain. ”Ninjat ja karatekat” -harjoituksessa haettiin reaktionopeutta ja uskallusta päästää ääntä. Teknisessä osiossa tutustuttiin hengitykseen, soundeihin ja miten niitä tuotetaan.

Improvisaatiota tapahtui ringissä ”äänikoneena” selät vastakkain, jossa liike yhdistyi ääneen. Tarinateatterimuotoisessa osiossa nuoret kertoivat aiheen, tarinan tai toiveen siitä, mistä haluaisivat muiden heille laulavan. Jokainen pääsi vuorollaan ringin keskelle kuuntelijaksi. Tämä oli nuorille erityisen mieluisa harjoitus. Syntyi hienoja, hauskoja ja myös hyvin koskettaviakin lauluja. Kimmeltävänä yksittäisenä hetkenä hohti äkillinen ystävän kuolema -niminen improvisaatio, jossa kaikki herkistyivät.

Nuoret aikuiset olivat hyvin motivoituneita alusta lähtien ja tekeminen jatkui energisenä loppuun asti. Ilmapiiri oli äärimmäisen hyväksyvä ja positiivinen. Ohjaaja otettiin lämmöllä vastaan ja palaute oli huikeaa: ”sairaan hauskaa”, ”ihanaa ja liikuttavaakin”, ”selät vastakkain harjoitus oli paras, kaunis äänen sointi”, ”pystyin keskittymään ja löysin yhteyden muihin”, ”yhteinen sointi oli upeaa”. ”jännää kuunnella omalle tarinalle äänimaailma”.

Nuorten polku

 

Nuorten polulla otetaan kiinni osaamisesta ja taidoista. Ne ovat voimavaroja, joiden kautta nuori voi vahvistaa itsetuntemustaan, itseilmaisuaan ja vuorovaikutustaitojaan. Nyt kannustetaan näkemään osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.


Nuorten itsetuntemusta vahvistetaan taide-, media- ja luontotyöpajojen avulla. Innostusta liikkumista kohtaan viritetään elämys- ja seikkailupedagogiikan keinoin ja kiinnostusta ympäristöasioihin herätetään ekososiaalisin menetelmin.

Kaikki tämä tapahtuu luovasti ja nuoria osallistaen. Luovuus on hankkeessamme mm.

  • mediapajoja, itseilmaisullisuutta, vuorovaikutteisuutta, audivisuaalisia kokeiluja, dokumentointia
  • taidepajoja, EKOThinkTank, ITE-taidetta, tuunausta, EKO-hyötypuutarhapilotointia
  • sävellystyöpajoja, osallistavaa musiikkiteatteria, omien biisien tekemistä, kierrätysmateriaalien käyttöä, trikkausta
  • luontoyhteyspajoja, luonnosta ammennettavaa hyvinvointia, luontoleiri, pelillisyyttä, selvitystä lähiluonnon merkityksistä nuorille
  • luontoliikuntapajoja, luontoa oppimisympäristönä, seikkailupedagogiikkaa,  audiovisuaalista elämyspedagogiikkaa, vihreää ja esteetöntä luontoympäristöä,  hyvinvointiportaalin rakentamista

Tuomme verkkoon tuliaisia pajoista!

 

 

 

 

 


Johku | Store