Madventures Lahdessa

 

Mun juttu - Meidän tulevaisuus -hanke järjesti luentotilaisuuden Kasisalilla Lahdessa 9.9.2016, jossa luennoivat itse Riku Rantala ja Tunna Milonoff, miehet Madventuresin takana. Luennon aiheena oli Madventuresin menestystarina: mistä se alkoi, millaisia vaikeuksia he kohtasivat ja miten kaikki lopulta loksahti paikoilleen.

 

Esitystä seuranneet draamatyöpajan nuoret pitivät luentoa inspiroivana. “Kun Tunna totesi, että joillain vain kestää vähän kauemmin löytää oma juttunsa, taakka putosi harteiltani. Tajusin, että ei minunkaan tarvitse olla vielä valmis.”, eräs nuori totesi. Nuoret kokivat saaneensa luennosta uutta voimaa. “Ymmärsin, että minullakin on kaikki mahdollisuudet menestyä, kunhan vain teen ahkerasti sitä, mistä olen kiinnostunut”, toinen nuori kertoi. “Olen aina tykännyt maalata, mutta en mielestäni ole siinä kovin hyvä. Nyt sain uutta intoa jatkaa maalaamista!”

 

Nuorten oli helppo samaistua Madventures-tähtiin. “Oli tosi kannustavaa tajuta, että he ovat olleet ihan samassa pisteessä kuin mekin”, eräs nuori kertoi. “Heilläkin on takanaan hanttihommia ja kokeiluja ja hekin ovat lähteneet nollasta liikkeelle ohjelmansa kanssa”. Toinen nuori oli helpottunut siitä, että Madventures-miesten mielestä mikään kokemus ei ole turha: “Vaikka en haluakaan tehdä sen ammattialan töitä, mitä olen opiskellut, kokemus ei ole mennyt hukkaan.” Erika Hyttinen

 

 

 

 

 

 

Nuorten polku

 

Nuorten polulla otetaan kiinni osaamisesta ja taidoista. Ne ovat voimavaroja, joiden kautta nuori voi vahvistaa itsetuntemustaan, itseilmaisuaan ja vuorovaikutustaitojaan. Nyt kannustetaan näkemään osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.


Nuorten itsetuntemusta vahvistetaan taide-, media- ja luontotyöpajojen avulla. Innostusta liikkumista kohtaan viritetään elämys- ja seikkailupedagogiikan keinoin ja kiinnostusta ympäristöasioihin herätetään ekososiaalisin menetelmin.

Kaikki tämä tapahtuu luovasti ja nuoria osallistaen. Luovuus on hankkeessamme mm.

  • mediapajoja, itseilmaisullisuutta, vuorovaikutteisuutta, audivisuaalisia kokeiluja, dokumentointia
  • taidepajoja, EKOThinkTank, ITE-taidetta, tuunausta, EKO-hyötypuutarhapilotointia
  • sävellystyöpajoja, osallistavaa musiikkiteatteria, omien biisien tekemistä, kierrätysmateriaalien käyttöä, trikkausta
  • luontoyhteyspajoja, luonnosta ammennettavaa hyvinvointia, luontoleiri, pelillisyyttä, selvitystä lähiluonnon merkityksistä nuorille
  • luontoliikuntapajoja, luontoa oppimisympäristönä, seikkailupedagogiikkaa,  audiovisuaalista elämyspedagogiikkaa, vihreää ja esteetöntä luontoympäristöä,  hyvinvointiportaalin rakentamista

Tuomme verkkoon tuliaisia pajoista!

 

 

 

 

 


Johku | Store