Improvisaatiota

Outi Mäenpää vieraili draamapajalaisten ryhmässä opettamassa improvisaatiota. Hän onnistui kohtaamaan nuoret todella aidolla ja koskettavalla tavalla. Nuoret saivat pajasta mukaansa iloa, itsetunnon kohotusta ja luottamusta tulevaan. Monelle myös oma suhde taiteen tekemiseen selkiintyi. Nuorten palautteista pystyi lukemaan taiteellisen prosessin vaikuttavuuden. Kaikki olivat tulleet kosketetuiksi omana itsenään. Eräs nuori kiteytti annin näin:"...minussa on kaikki se voima, kaikki se viisaus, kaikki se rakkaus selvitäkseni tästä elämästä. Nyt uskon siihen vielä enemmän. Tämä tuli todella tarpeeseen. ISO KIITOS OUTI! "

 

 

 

Nuorten polku

 

Nuorten polulla otetaan kiinni osaamisesta ja taidoista. Ne ovat voimavaroja, joiden kautta nuori voi vahvistaa itsetuntemustaan, itseilmaisuaan ja vuorovaikutustaitojaan. Nyt kannustetaan näkemään osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.


Nuorten itsetuntemusta vahvistetaan taide-, media- ja luontotyöpajojen avulla. Innostusta liikkumista kohtaan viritetään elämys- ja seikkailupedagogiikan keinoin ja kiinnostusta ympäristöasioihin herätetään ekososiaalisin menetelmin.

Kaikki tämä tapahtuu luovasti ja nuoria osallistaen. Luovuus on hankkeessamme mm.

  • mediapajoja, itseilmaisullisuutta, vuorovaikutteisuutta, audivisuaalisia kokeiluja, dokumentointia
  • taidepajoja, EKOThinkTank, ITE-taidetta, tuunausta, EKO-hyötypuutarhapilotointia
  • sävellystyöpajoja, osallistavaa musiikkiteatteria, omien biisien tekemistä, kierrätysmateriaalien käyttöä, trikkausta
  • luontoyhteyspajoja, luonnosta ammennettavaa hyvinvointia, luontoleiri, pelillisyyttä, selvitystä lähiluonnon merkityksistä nuorille
  • luontoliikuntapajoja, luontoa oppimisympäristönä, seikkailupedagogiikkaa,  audiovisuaalista elämyspedagogiikkaa, vihreää ja esteetöntä luontoympäristöä,  hyvinvointiportaalin rakentamista

Tuomme verkkoon tuliaisia pajoista!

 

 

 

 

 


Johku | Store