Mun juttu -hankkeen Taideyliopiston toteutuksessa käynnistyivät viime marraskuussa biisipajat Haminan nuorisotalolla. Muusikko ja säveltäjä Tomi Pekkola toimii ohjaajana. Aktiivisia nuoria on viikoittain toiminnassa mukana noin kymmenen hengen porukka. Taideyliopiston projektiopäällikkö Mia pääsi kuulemaan paikan päälle kokemuksia. Nuoret saavat tehdä omia biisejä, omanlaista musiikkia ja nauttivat siitä täysillä. Mun juttu -hankkeen mahdollistama pajatoiminta koetaan alueella erittäin tärkeänä. Ohessa linkki yhteen biisipajan tuotokseen Kuunnelkaa ja hämmästykää! #munjuttuhanke


https://www.youtube.com/watch?v=6qnSr89DJSQ

Rock-Criminals - Black Socks

 

 

Nuorten polku

 

Nuorten polulla otetaan kiinni osaamisesta ja taidoista. Ne ovat voimavaroja, joiden kautta nuori voi vahvistaa itsetuntemustaan, itseilmaisuaan ja vuorovaikutustaitojaan. Nyt kannustetaan näkemään osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.


Nuorten itsetuntemusta vahvistetaan taide-, media- ja luontotyöpajojen avulla. Innostusta liikkumista kohtaan viritetään elämys- ja seikkailupedagogiikan keinoin ja kiinnostusta ympäristöasioihin herätetään ekososiaalisin menetelmin.

Kaikki tämä tapahtuu luovasti ja nuoria osallistaen. Luovuus on hankkeessamme mm.

  • mediapajoja, itseilmaisullisuutta, vuorovaikutteisuutta, audivisuaalisia kokeiluja, dokumentointia
  • taidepajoja, EKOThinkTank, ITE-taidetta, tuunausta, EKO-hyötypuutarhapilotointia
  • sävellystyöpajoja, osallistavaa musiikkiteatteria, omien biisien tekemistä, kierrätysmateriaalien käyttöä, trikkausta
  • luontoyhteyspajoja, luonnosta ammennettavaa hyvinvointia, luontoleiri, pelillisyyttä, selvitystä lähiluonnon merkityksistä nuorille
  • luontoliikuntapajoja, luontoa oppimisympäristönä, seikkailupedagogiikkaa,  audiovisuaalista elämyspedagogiikkaa, vihreää ja esteetöntä luontoympäristöä,  hyvinvointiportaalin rakentamista

Tuomme verkkoon tuliaisia pajoista!

 

 

 

 

 


Johku | Store