Yrittämällä onnistuu!

IIDA MÄKIKALLIO johdatteli Malskille saapuneita nuoria työelämän keskeisiin muutosvoimiin ja pohtimaan millaisessa merkityksessä uuden työn keskiössä näyttäytyvät itseohjautuvuus, sisäinen motivaatio, jatkuva oppiminen ja yrittäjähenkinen oman uran suunnittelu tulevaisuuden työelämän avaintaitoina. Nuoret saivat päivitettyä tietoa ura- tai yrittäjyyspolun rakentamisen mahdollisuuksista. Tapahtumassa kuuleltiin myös erilaisia ura- ja yrittäjyystarinoita sekä Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia opiskelemisesta erilaisissa yrittäjyys oppimisympäristöissä. TUIJA OIKARINEN Mun juttu - meidän tulevaisuus -hankkeesta esitteli tilaisuudessa LUT:n rakentamaa yrittäjyyspolkua nuorille. #munjuttuhanke

 

 

Nuorten polku

 

Nuorten polulla otetaan kiinni osaamisesta ja taidoista. Ne ovat voimavaroja, joiden kautta nuori voi vahvistaa itsetuntemustaan, itseilmaisuaan ja vuorovaikutustaitojaan. Nyt kannustetaan näkemään osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.


Nuorten itsetuntemusta vahvistetaan taide-, media- ja luontotyöpajojen avulla. Innostusta liikkumista kohtaan viritetään elämys- ja seikkailupedagogiikan keinoin ja kiinnostusta ympäristöasioihin herätetään ekososiaalisin menetelmin.

Kaikki tämä tapahtuu luovasti ja nuoria osallistaen. Luovuus on hankkeessamme mm.

  • mediapajoja, itseilmaisullisuutta, vuorovaikutteisuutta, audivisuaalisia kokeiluja, dokumentointia
  • taidepajoja, EKOThinkTank, ITE-taidetta, tuunausta, EKO-hyötypuutarhapilotointia
  • sävellystyöpajoja, osallistavaa musiikkiteatteria, omien biisien tekemistä, kierrätysmateriaalien käyttöä, trikkausta
  • luontoyhteyspajoja, luonnosta ammennettavaa hyvinvointia, luontoleiri, pelillisyyttä, selvitystä lähiluonnon merkityksistä nuorille
  • luontoliikuntapajoja, luontoa oppimisympäristönä, seikkailupedagogiikkaa,  audiovisuaalista elämyspedagogiikkaa, vihreää ja esteetöntä luontoympäristöä,  hyvinvointiportaalin rakentamista

Tuomme verkkoon tuliaisia pajoista!

 

 

 

 

 


Johku | Store