Mun juttu - meidän tulevaisuus -seminaari lähestyy. Torstaina 16.11.2017. Tule kuuntelemaan Simon Beamesin luentoa z-sukupolven haasteista nopeasti muuttuvassa monimutkaisessa maailmassa. Päivän aikana saat tietoa hankkeen tutkimustuloksista, pilottitoiminnan kokemuksista ja kuulet tarinan Madventuresin synnystä.

Seminaarissa julkistetaan Lahden mediapajan nuorten kuvaama lyhytelokuva Padasjoen vaelluksesta sekä teos Tässä mä olen, joka kuvaa monipuolisesti hankkeen tuloksia.

Katso ohjelma

https://www.facebook.com/groups/1177402862302008/

Ilmottaudu

https://docs.google.com/…/1FE89W77X9-2Z-YluwpVQTbpAu4p…/edit

Nuorten polku

 

Nuorten polulla otetaan kiinni osaamisesta ja taidoista. Ne ovat voimavaroja, joiden kautta nuori voi vahvistaa itsetuntemustaan, itseilmaisuaan ja vuorovaikutustaitojaan. Nyt kannustetaan näkemään osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.


Nuorten itsetuntemusta vahvistetaan taide-, media- ja luontotyöpajojen avulla. Innostusta liikkumista kohtaan viritetään elämys- ja seikkailupedagogiikan keinoin ja kiinnostusta ympäristöasioihin herätetään ekososiaalisin menetelmin.

Kaikki tämä tapahtuu luovasti ja nuoria osallistaen. Luovuus on hankkeessamme mm.

  • mediapajoja, itseilmaisullisuutta, vuorovaikutteisuutta, audivisuaalisia kokeiluja, dokumentointia
  • taidepajoja, EKOThinkTank, ITE-taidetta, tuunausta, EKO-hyötypuutarhapilotointia
  • sävellystyöpajoja, osallistavaa musiikkiteatteria, omien biisien tekemistä, kierrätysmateriaalien käyttöä, trikkausta
  • luontoyhteyspajoja, luonnosta ammennettavaa hyvinvointia, luontoleiri, pelillisyyttä, selvitystä lähiluonnon merkityksistä nuorille
  • luontoliikuntapajoja, luontoa oppimisympäristönä, seikkailupedagogiikkaa,  audiovisuaalista elämyspedagogiikkaa, vihreää ja esteetöntä luontoympäristöä,  hyvinvointiportaalin rakentamista

Tuomme verkkoon tuliaisia pajoista!

 

 

 

 

 


Johku | Store