Hankkeen toimenpiteet

 

1.  Nuorten itsetuntemusta vahvistetaan taide-, media-, luonto- ja liikuntatyöpajojen avulla. Innostusta liikkumista kohtaan viritetään elämys- ja seikkailupedagogiikan keinoin ja kiinnostusta ympäristöasioihin herätetään ekososiaalisin menetelmin. Piloteissa rakentuu uusi ja monipuolinen taiteen, luontoliikunnan ja kulttuuriympäristön toimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto.

2.  Luodaan verkosto, yhteisöllinen ekosysteemi, jonka toiminta toteutetaan käyttäjälähtöisen ideologian näkökulmasta, benchmarkataan osatoteuttajien ohjaus-käytänteitä ja yhteistyömalleja sekä koordinoidaan alueellisia kumppanuusverkostoja. Palveluverkostolle avataan mahdollisuuksia opetella ja hyödyntää vaihtoehtoista pedagogiikkaa nuorten palvelemiseksi ja kohtaamiseksi.

3. Piloteista ja pajoista tehdään vaikuttavuuden arviointia. Nuortet osallistetaan kanssatutkijoiksi osallistavan dokumentoinnin keinoin. Nuorten elämys- ja arvomaailmasta kerätään tutkimustietoa ja pyritään lisäämään vuorovaikutusta ja dialogia ammattilaisten ja nuorten välillä.

 

Trikkaamaan! Nokipannukahveille! EkoThinkTank´ia  yes thank you!

 

 

 

 


Johku | Store