Hankkeen tavoitteet


 

1.  Tunnistaa nuorten omia voimavaroja ja tukea nuorten kasvua kestävän yhteiskunnan jäseniksi, edistää osallistujien itsetuntemusta, itseilmaisua ja vuorovaikutustaitoja sekä kannustaa näkemään osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa.


2.  Vahvistaa nuorten parissa toimivan palveluverkoston yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja resurssien yhteiskäyttöä, kehittää uudenlaisia toimintatapoja ja saada nuorten ääni kuuluville palveluverkoston keskuudessa.


3.  Tuottaa tietoa nuorten elämis- ja arvomaailmasta sekä arvioidaan pilottitoiminnan vaikutuksia nuorten hyvinvointiin ja elämänhallintaan, työ- ja opiskelumotivaatioon sekä ura- ja ammatinvalintasuunnitelmiin.

 

Tavoitteet on tehty täytettäväksi!
 

 

 

 

 


Johku | Store