Hankkeen vaikuttavuustutkimuksessa tuotetaan

tietoa nuorten elämis- ja arvomaailmasta sekä arvioidaan pilottitoiminnan vaikutuksia nuorten hyvinvointiin ja elämänhallintaan, työ- ja opiskelumotivaatioon sekä ura- ja ammatinvalintasuunnitelmiin.

Avainsanoja ovat myös nuorten erityisyyden huomioiminen, erityisryhmien tarpeiden sekä tyttöjen ja poikien erilaisten elämis- ja arvomaailmojen ymmärtäminen.

Tälle sivulle kootaan tutkimusasiaa hankkeen edetessä.

Tutkimuksesta vastaa Päivi Virtanen Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluista ja tieteellisenä johtajana toimii Janne Matikainen Helsingin yliopistosta.

 

 

 

 


Johku | Store